Endüstri Mühendisliği
Formu doldur

Rehberimiz size yardım etsin!

Endüstri Mühendisliği, makine, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji ve para gibi kaynakları, ürün ve hizmete dönüştüren tüm sistemlerle ilgilenen mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde gibi kıt kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine ve işletilmesine kadar olan süreçle ilgilenir. Endüstri Mühendisliği'nin temel amacı, bu sistemlerin gelişiminin her aşamasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktır.

Bölümümüzün amacı; dünya standartlarında eğitim ve araştırma yaparak başta havacılık sektörü olmak üzere endüstrinin ihtiyacını karşılayacak Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, üniversite vakfımızın havacılık ve uzay alanında sahip olduğu altyapısıyla ve sektörel uygulamalarla desteklenecektir. İlgi duyanlar uçak mühendislerimizle ortak projelerde çalışabilecek ve uçak bakım merkezlerimizde staj görebileceklerdir. Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim dili %100 İngilizcedir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı, sistematik düşünme yeteneğine sahip, günlük hayatta karşısına çıkan problemlere öğrendiklerini uygulayabilen ve bu problemleri çözüme ulaştıran, temel Endüstri Mühendisliği bilgisi ile donatılmış ve alanındaki gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Ayrıca mesleklerinde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanan, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten ve bu bilgileri diğer bireylere aktarabilen bireylerin yanı sıra özgün, sürdürülebilir ve orijinal çalışmalar yapabilecek Endüstri Mühendisliğinde geleceğin bilim adamlarını kazandırmaktır.

Vizyonumuz, yeni teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri kurabilen, değişen dünyaya adapte olabilen, öncü ve aranan Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Misyonumuz: Endüstri Mühendisliği'nin gerektirdiği yeterlilikleri sağlayan, beraber çalışacağı diğer mühendislik disiplinleri ile akılcı ve anlamlı bir şekilde iletişim kurabilen, güncel bilişim dünyasının sunduğu olanaklardan faydalanabilen ve bu hıza ayak uydurabilen Endüstri Mühendisleri yetiştirmek temel stratejik hedeflerimizdir.

Günümüzde Endüstri Mühendisleri, üretimden finansa, lojistikten bilime, telekomünikasyondan uzaya, havacılıktan sağlığa, turizmden savunmaya kadar geniş bir yelpazede pek çok iş kolunda önemli görevler üstlenmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, birçok farklı alanda çalışma fırsatına sahip olabilecektir. Bu çalışma alanlarından bazıları:

 • Üretim Planlama ve Kontrol, 
 • Üretim Yönetimi,
 • Kalite Kontrol ve Planlama, 
 • Sistem Organizasyonu, 
 • Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Proje Yönetimi, 
 • Araştırma-Geliştirme,
 • İnsan Kaynakları,  ve diğer Endüstri Mühendisliği çalışma alanları.

Ayrıca, bölümümüzün sunduğu havacılık odaklı seçmeli dersler ve üniversitemize özgü uygulama imkânları sayesinde öğrencilerimiz, havalimanı tasarım ve işletmeciliği, havayolu planlaması, uçak imalatı, hava bakım ve onarım, yer hizmetleri vb. birçok alanda hizmet veren şirketlerde çalışma imkânı bulabileceklerdir.

Endüstri Mühendisleri günümüzde farklı sektörlerdeki iş alanlarında çalışma fırsatı bulabilmektedir. Bu sektörlerden bazıları:

 • Kamu Sektörü
 • Özel Sektör
 • Üretim Sektörü
 • Otomotiv Sektörü
 • Lojistik ve Dağıtım Sektörü
 • Danışmanlık Sektörü
 • Hizmet Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Bilişim Teknolojileri Sektörü
 • Bankacılık ve Finans Sektörü
 • Hızlı Tüketim Malları Sektörü
 • Yazılım ve Bilişim Sektörü
 • Danışmanlık Sektörü
 • ve Diğer Sektörler (Sağlık, Turizm, vb.)

Bölümümüz öğrencileri, fakültemizin diğer mühendislik bölümlerinden dersler alarak çift anadal ve yandal da yapabileceklerdir. Bölüme ait çift anadal ve yal dal programlarının kapsamı şu şekildedir:

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Ana Dal Programı” adı verilir. Çift ana dal programı kontenjanları her yarıyıl başında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur. Öğrenci çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 85, 4.00 üzerinden en az 3.25 olması ve ana dal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir. Yan dal programı kontenjanları her yarıyıl başında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur. Yan dal programına başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 75, 4.00 üzerinden en az 2.75 olması gerekir.

Neden Endüstri Mühendisliği?

 • Endüstri mühendisliği hayatın her alanında gelişimi sağlayan bir mühendisliktir
 • Her insanın faydalanabileceği bilgileri kapsamaktadır
 • İnsanı düşünen mühendislik olduğu ve verimliliği artırdığı için geçmişten günümüze her zaman yararlı olacak bir bilim dalıdır
 • Günümüzde kaynakların kısıtlı olması ve küreselleşen dünyada tüketimin hızla artıyor olması, verimliliği ve karlılığı arttıran endüstri mühendislerine olan ihtiyacı daha da önemli hale getirmektedir

Endüstri Mühendisliğini diğer mesleklerden ayıran en temel unsurları nelerdir?

 • Sistem yaklaşımı ve sorgulama yeteneği unsuru
 • Problemi belirli bir kalıba oturtmak yerine, düşüncelerimizi yönlendirecek soyutlamaları yapmaya yönelik olarak sorgulama yeteneği unsuru
 • Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği unsuru

 

Detaylar

Kontenjanlar

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Burslu Endüstri Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli
7 34

Ücretler

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Burslu Endüstri Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli
Burslu 82.500

Videolar / Görseller

İsim Soyisim Görevi Video
Prof. Dr. Hasan ERBAY Rektör İzle
Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı İzle
Dr. Öğr. Üyesi Başak GEVER Öğretim Üyesi İzle
Hangi Beyne Hangi Meslek Olur? İzle
3.942 Öğrenci
11.594 Mezun Öğrenci
16 Bölüm
149 Akademik Kadro

Parlak ve başarılı bir kariyer için…

Doğru tercih ile kariyerinizde bir adım öne geçin…

Çevrimiçi Başvuru
BAŞVUR