Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Formu doldur

Rehberimiz size yardım etsin!

Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Yolcu uçaklarında kabin görevlisi olarak görev alabilecek personelin tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, SHGM tarafından verilen bu yetki doğrultusunda “Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” ve “Kabin Ekibi Temel Eğitim Programı El Kitabı Onay Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.

Programdan mezun olan öğrenciler sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını yerine getirdikleri takdirde havayolu şirketleri tarafından öncelikli tercih edilmektedir.

Genel Bilgi

Küreselleşme ile sınırların ortadan kalktığı ve zaman kavramının daha da önem  kazandığı günümüzde hızlı ve güvenilir kabul edilen havacılık sektörü de olağanüstü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, giderek daha çok sayıda havayolu şirketinin sivil havacılık sektörüne katılmasını teşvik etmektedir. Buna paralel olarak havayolu yolcu taşımacılığında yurt içi, yurt dışı uçuş noktaları hızla artmaktadır.

Havacılık sektörü  hızla gelişirken aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığı da giderek artmaktadır. Uluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilkyardım gibi konularda bilgi sahibi, iletişim becerileri yüksek ve yabancı dile hâkim kabin görevlisi açığı mevcut olup, yakın gelecekte de bu açığın kapanmayacağı açıktır.

Bu programın amacı; yoğun rekabetin yaşandığı sektördeki firmalara yönelik olarak ihtiyaç duyulan yetişmiş kabin hizmetleri personeli talebini karşılayacak, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, ilgili mevzuata ve donanıma sahip, hızlı tepki verebilen,  liderlik ve etkili iletişim becerisine sahip, problem çözme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerine ve İngilizce diline hakim girişimci bireyler yanında, uluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, uçuşta servis, normal ve acil durum emniyet kuralları, ekip kaynak yönetimi (CRM), müşteri ilişkileri, ilkyardım gibi konularda bilgi sahibi, kabin hizmetlerini verebilecek ara eleman ihtiyacını karşılayacak kabin görevlileri yetiştirmektir. Programda sadece teorik dersler değil aynı zamanda uygulamalı yürütülen dersler de bulunmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, havayolu işletmeleri ve havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilecektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile seçilmektedir.

Programa her yıl yaklaşık, 75 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, en az 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.

Detaylar

Kontenjanlar

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe) Ücretli Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe) Burslu
60 11

Ücretler

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe) Ücretli Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe) Burslu
110.000 Burslu

Videolar / Görseller

İsim Soyisim Görevi Video
Prof. Dr. Hasan ERBAY Rektör İzle
Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA AHMYO Müdürü İzle
Öğr. Gör. Handan KARAKÜLAH Öğretim Görevlisi İzle
Hangi Beyne Hangi Meslek Olur? İzle
3.942 Öğrenci
11.594 Mezun Öğrenci
16 Bölüm
149 Akademik Kadro

Parlak ve başarılı bir kariyer için…

Doğru tercih ile kariyerinizde bir adım öne geçin…

Çevrimiçi Başvuru
BAŞVUR